Hero Image Grapchics

ข่าวสาร

ทำความรู้จัก Peering Asia 4.0


Peering Asia 4.0 คืออะไร?

Peering Asia 4.0 คือเวทีสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ผู้ให้บริการคอนเทนต์ (CDN) ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (Cloud Provider) และผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม (NSP) มารวมตัวกัน เพื่อเปิดโอกาสในการเจรจาและส่งเสริมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ระหว่างกัน

โดยงาน Peering Asia 4.0 มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ต และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมด้านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งส่งเสริมการฝึกอบรมไปพร้อมกัน

ซึ่งงาน Peering Asia จัดขึ้นช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเป็นประจำของทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนจาก The Asia Pacific Internet Exchange Association (APIX) และเจ้าภาพของประเทศที่จัดงาน

งาน Peering Asia 4.0 ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของงาน Peering Asia ที่จัดมาแล้วถึง 3 ครั้ง

ครั้งแรกคืองาน Peering Asia 1.0 ที่จัดโดย BBIX, Equinix Japan, JPIX, JPNAP ในปี 2017 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือเกี่ยวกับความจุของสายเคเบิล ศูนย์ข้อมูล และการแลกเปลี่ยนทางอินเทอร์เน็ต โดยมีผู้เข้าร่วม 239 ราย จาก 114 องค์กร มาจากทั้งเอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ และยุโรป

ต่อมาในปี 2018 ทาง HKIX และ HKNOG ได้ร่วมมือกันจัดงาน Peering Asia 2.0 ขึ้น ณ ประเทศฮ่องกง เพื่อเปิดเวทีให้เหล่าผู้นำด้านอินเทอร์เน็ตได้แบ่งปันข่าวสารการพัฒนาเทคโนโลยีล่าสุด  โดยมีผู้ร่วมงานจากทั้งเอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ และยุโรป รวม 321 รายจาก 149 องค์​กรชั้นนำ

และปี 2019  ได้รับความร่วมมือจาก MyIX และ MYNOG จัดงาน Peering Asia 3.0 ขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมุ่งเน้นการรวบรวมเหล่าผู้ให้บริการด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตที่มีศักยภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ช่วยพัฒนาบริการไปสู่ความสำเร็จสูงสุด  และในครั้งนี้มีผู้ร่วมงานถึง 362 ราย จาก 177 องค์กร ครอบคลุมทั้งเอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ ยุโรป และแอฟริกา

กล่าวได้ว่าทุกงานล้วนประสบความสำเร็จ เพราะมีวิทยากรทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงาน รวมทั้งมีผู้สนับสนุนจากองค์กรชั้นนำมากมาย และในปี 2022 ถือเป็นเกียรติสำหรับ Thailand IX และ BBIX ที่ได้ผนึกกำลังเป็นเจ้าภาพจัดงาน Peering Asia 4.0  ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2022

ทำไมต้องเข้าร่วมงาน Peering Asia 4.0 ?

งาน Peering Asia 4.0 เปิดโอกาสให้แบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ และมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อโครงข่าย และแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต พร้อมเชื่อมความสัมพันธ์กับเหล่าพันธมิตรให้เข้มแข็ง

รวมทั้งส่งเสริมการสร้างศักยภาพทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมด และช่วยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก