สมาชิก

แสดงต่อหน้า:15 | 30 | All
# บริษัท AS Number Capacity (Gbps) โลโก้
1 ICT Center Ministry of Finance 38328 1
2 International Gateway Company Limited (ALT) 140867 1
3 ISSP 24299 1
4 JI-Net 7616 1
5 ONE TO ALL 134509 1
6 Pacnet 4765 1
7 ServeNET SOLUTION 45413 1
8 Telstra (Thailand) 4637 1
9 True IDC 9287 1
10 DGA 9835 2
11 KSC 7693 2
12 Samart 4741 3
13 CDN PLUS 133496 10
14 EGA (GIN) 38450 10
15 ETL 10226 10
16 INCPSULAR 19551 10
17 ISSP 7654 10
18 KIRZ 24187 10
19 METRABYTE 56067 10
20 NIPA 45328 10
21 OTARO 23932 10
22 INOX 59238 10
23 Symphony Communication 132280 10
24 T.C.C. Technology Co., Ltd. 17887 10
25 T.C.C. Technology Co., Ltd. 45667 10
26 TOT 131293 10
27 TWITCH 46489 10
28 SUBSPACE INC. 32261 10
29 ALIBABA 24429 20
30 BGP NETWORK 64050 20
31 ONDE 133065 20
32 Tencent 132203 20
33 TIG (True Internet Gateway) 38081 20
34 United Information Highway 38794 20
35 DTAC 133543 20
36 MICROSOFT 365 8075 20
37 Next Route Company Limited 139014 20
38 AMAZON 16509 20
39 Zenlayer Inc 21859 20
40 AWN 45458 30
41 JasTel 45642 30
42 Uninet 4621 30
43 INET 4618 31
44 CS LOXINFO 45265 50
45 POPNIX 135063 50
46 TOT 23969 50
47 CAT ISP 9931 60
48 TRIPLE T 45758 60
49 TRUE INTERNET CORPORATION 7470 90
50 CAT IDC 9335 100
51 Akamai Technologies 20940 100
52 CAT ONNET 131090 130
53 Proen Corp Public Company Limited 23884 202