สมาชิก

แสดงต่อหน้า:15 | 30 | All
# บริษัท AS Number Capacity (Gbps) โลโก้
1 INET 4618 31
2 Uninet 4621 30
3 Telstra (Thailand) 4637 1
4 Samart 4741 3
5 Pacnet 4765 1
6 TRUE INTERNET CORPORATION 7470 90
7 JI-Net 7616 1
8 ISSP 7654 10
9 KSC 7693 2
10 MICROSOFT 365 8075 20
11 True IDC 9287 1
12 CAT IDC 9335 100
13 DGA 9835 2
14 CAT ISP 9931 60
15 ETL 10226 10
16 AMAZON 16509 20
17 T.C.C. Technology Co., Ltd. 17887 10
18 INCPSULAR 19551 10
19 Akamai Technologies 20940 100
20 Zenlayer Inc 21859 20
21 Proen Corp Public Company Limited 23884 202
22 OTARO 23932 10
23 TOT 23969 50
24 KIRZ 24187 10
25 ISSP 24299 1
26 ALIBABA 24429 20
27 SUBSPACE INC. 32261 10
28 TIG (True Internet Gateway) 38081 20
29 ICT Center Ministry of Finance 38328 1
30 EGA (GIN) 38450 10
31 United Information Highway 38794 20
32 CS LOXINFO 45265 50
33 NIPA 45328 10
34 ServeNET SOLUTION 45413 1
35 AWN 45458 30
36 JasTel 45642 30
37 T.C.C. Technology Co., Ltd. 45667 10
38 TRIPLE T 45758 60
39 TWITCH 46489 10
40 METRABYTE 56067 10
41 INOX 59238 10
42 BGP NETWORK 64050 20
43 CAT ONNET 131090 130
44 TOT 131293 10
45 Tencent 132203 20
46 Symphony Communication 132280 10
47 ONDE 133065 20
48 CDN PLUS 133496 10
49 DTAC 133543 20
50 ONE TO ALL 134509 1
51 POPNIX 135063 50
52 Next Route Company Limited 139014 20
53 International Gateway Company Limited (ALT) 140867 1