สมาชิก

# บริษัท AS Number Capacity (Gbps) โลโก้
1 ICT Center Ministry of Finance 38328 1
2 Internet Solution & Service Provider (ISSP) 24299 1
3 ONE TO ALL 134509 1
4 Pacific Internet Thailand (Pacnet) 4765 1
5 ServeNET SOLUTION 45413 1
6 Telstra 4637 1
7 Global Innovative Solution Co., LTD 140985 1
8 Jasmine Internet (Thailand) 7616 1
9 Digital Government Development Agency (DGA) 9835 2
10 Samart 4741 3
11 KSC 7693 5
12 Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 55514 6.4
13 CDN PLUS 133496 10
14 EGA (GIN) 38450 10
15 ETL 10226 10
16 IMPERVA INCPSULAR 19551 10
17 International Gateway Company Limited (ALT) 140867 10
18 Internet Solution & Service Provider (ISSP) 7654 10
19 KIRZ 24187 10
20 METRABYTE 56067 10
21 NIPA TECHNOLOGY 45328 10
22 OTARO 23932 10
23 Innovative Extremist (inox) 59238 10
24 Symphony Communication 132280 10
25 T.C.C. Technology Co., Ltd. 17887 10
26 T.C.C. Technology Co., Ltd. 45667 10
27 TOT 131293 10
28 True IDC 9287 10
29 TWITCH 46489 10
30 Fastly, Inc. 54113 10
31 WiCAM Corporation Ltd 24492 10
32 RIOT GAMES 6507 10
33 MekongNet 38235 10
34 ALIBABA 24429 20
35 BGP NETWORK 64050 20
36 Office of the National Digital Economy and Society Commission (ONDE) 133065 20
37 Tencent 132203 20
38 United Information Highway 38794 20
39 DTAC 133543 20
40 Next Route Company Limited 139014 20
41 AMAZON 16509 20
42 Zenlayer Inc 21859 20
43 HUAWEI CLOUD 136907 20
44 AWN 45458 30
45 JasTel 45642 30
46 Uninet 4621 30
47 KTB COMPUTER SERVICES COMPANY LIMITED (KTBCS) 148997 30
48 Internet Thailand (INET) 4618 31
49 Proen Corp Public Company Limited 23884 40
50 MICROSOFT 365 8075 40
51 CS LOXINFO 45265 50
52 POPNIX 135063 50
53 TOT 23969 50
54 CAT ISP 9931 60
55 TRIPLE T 45758 60
56 NT Datacenter (CAT IDC) 9335 100
57 TIG (True Internet Gateway) 55554 100
58 Akamai Technologies 20940 100
59 CLOUDFLARE 13335 100
60 NT Broadband (C internet) 131090 130