สมาชิก

# บริษัท AS Number Capacity (Gbps) โลโก้
1 Akamai Technologies 20940 100
2 ALIBABA 24429 20
3 AMAZON 16509 20
4 AWN 45458 30
5 BGP NETWORK 64050 20
6 CAT ISP 9931 60
7 CDN PLUS 133496 10
8 CLOUDFLARE 13335 100
9 CS LOXINFO 45265 50
10 Digital Government Development Agency (DGA) 9835 2
11 DTAC 133543 20
12 EGA (GIN) 38450 10
13 Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 55514 6.4
14 ETL 10226 10
15 Fastly, Inc. 54113 10
16 Global Innovative Solution Co., LTD 140985 1
17 HUAWEI CLOUD 136907 20
18 ICT Center Ministry of Finance 38328 1
19 IMPERVA INCPSULAR 19551 10
20 Innovative Extremist (inox) 59238 10
21 International Gateway Company Limited (ALT) 140867 10
22 Internet Solution & Service Provider (ISSP) 24299 1
23 Internet Solution & Service Provider (ISSP) 7654 10
24 Internet Thailand (INET) 4618 31
25 Jasmine Internet (Thailand) 7616 1
26 JasTel 45642 30
27 KIRZ 24187 10
28 KSC 7693 5
29 KTB COMPUTER SERVICES COMPANY LIMITED (KTBCS) 148997 30
30 METRABYTE 56067 10
31 MICROSOFT 365 8075 40
32 Next Route Company Limited 139014 20
33 NIPA TECHNOLOGY 45328 10
34 NT Broadband (C internet) 131090 130
35 NT Datacenter (CAT IDC) 9335 100
36 Office of the National Digital Economy and Society Commission (ONDE) 133065 20
37 ONE TO ALL 134509 1
38 OTARO 23932 10
39 Pacific Internet Thailand (Pacnet) 4765 1
40 POPNIX 135063 50
41 Proen Corp Public Company Limited 23884 202
42 RIOT GAMES 6507 10
43 Samart 4741 3
44 ServeNET SOLUTION 45413 1
45 Symphony Communication 132280 10
46 T.C.C. Technology Co., Ltd. 17887 10
47 T.C.C. Technology Co., Ltd. 45667 10
48 Telstra 4637 1
49 Tencent 132203 20
50 TIG (True Internet Gateway) 55554 100
51 TOT 23969 50
52 TOT 131293 10
53 TRIPLE T 45758 60
54 True IDC 9287 10
55 TWITCH 46489 10
56 Uninet 4621 30
57 United Information Highway 38794 20
58 WiCAM Corporation Ltd 24492 10
59 Zenlayer Inc 21859 20