สมาชิก

# บริษัท AS Number Capacity (Gbps) โลโก้
1 Akamai Technologies 20940 100
2 ALIBABA 24429 20
3 AMAZON 16509 20
4 AWN 45458 30
5 BGP NETWORK 64050 20
6 CAT IDC 9335 100
7 CAT ISP 9931 60
8 CAT ONNET 131090 130
9 CDN PLUS 133496 10
10 CLOUDFLARE 13335 100
11 CS LOXINFO 45265 50
12 Digital Government Development Agency (DGA) 9835 2
13 DTAC 133543 20
14 EGA (GIN) 38450 10
15 Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 55514 6.4
16 ETL 10226 10
17 ICT Center Ministry of Finance 38328 1
18 IMPERVA INCPSULAR 19551 10
19 Innovative Extremist (inox) 59238 10
20 International Gateway Company Limited (ALT) 140867 1
21 Internet Solution & Service Provider (ISSP) 24299 1
22 Internet Solution & Service Provider (ISSP) 7654 10
23 Internet Thailand (INET) 4618 31
24 JasTel 45642 30
25 JI-Net 7616 1
26 KIRZ 24187 10
27 KSC 7693 5
28 KTB COMPUTER SERVICES COMPANY LIMITED (KTBCS) 148997 30
29 METRABYTE 56067 10
30 MICROSOFT 365 8075 40
31 Next Route Company Limited 139014 20
32 NIPA TECHNOLOGY 45328 10
33 Office of the National Digital Economy and Society Commission (ONDE) 133065 20
34 ONE TO ALL 134509 1
35 OTARO 23932 10
36 Pacific Internet Thailand (Pacnet) 4765 1
37 POPNIX 135063 50
38 Proen Corp Public Company Limited 23884 202
39 Samart 4741 3
40 ServeNET SOLUTION 45413 1
41 SUBSPACE INC. 32261 10
42 Symphony Communication 132280 10
43 T.C.C. Technology Co., Ltd. 17887 10
44 T.C.C. Technology Co., Ltd. 45667 10
45 Telstra 4637 1
46 Tencent 132203 20
47 TIG (True Internet Gateway) 55554 100
48 TOT 23969 50
49 TOT 131293 10
50 TRIPLE T 45758 60
51 True IDC 9287 10
52 TWITCH 46489 10
53 Uninet 4621 30
54 United Information Highway 38794 20
55 Zenlayer Inc 21859 20