สมาชิก

# บริษัท AS Number Capacity (Gbps) โลโก้
1 Akamai Technologies 20940 100
2 ALIBABA 24429 20
3 AMAZON 16509 20
4 AWN 45458 30
5 BGP NETWORK 64050 20
6 CAT ISP 9931 60
7 CDN PLUS 133496 1
8 Chevron 7862 1
9 CLOUDFLARE 13335 100
10 CS LOXINFO 45265 50
11 Digital Government Development Agency (DGA) 9835 2
12 DTAC 133543 20
13 EGA (GIN) 38450 10
14 Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 55514 6.4
15 ETL 10226 10
16 Fastly, Inc. 54113 10
17 Global Innovative Solution Co., LTD 140985 1
18 HUAWEI CLOUD 136907 20
19 ICT Center Ministry of Finance 38328 1
20 IMPERVA INCPSULAR 19551 10
21 Innovative Extremist (inox) 59238 10
22 International Gateway Company Limited (ALT) 140867 10
23 Internet Solution & Service Provider (ISSP) 24299 1
24 Internet Solution & Service Provider (ISSP) 7654 10
25 Internet Thailand (INET) 4618 31
26 Jasmine Internet (Thailand) 7616 1
27 JasTel 45642 30
28 KIRZ 24187 10
29 KSC 7693 5
30 KTB COMPUTER SERVICES COMPANY LIMITED (KTBCS) 148997 30
31 MekongNet 38235 10
32 METRABYTE 56067 10
33 MICROSOFT 365 8075 40
34 Next Route Company Limited 139014 20
35 NIPA TECHNOLOGY 45328 10
36 NT Broadband (C internet) 131090 130
37 NT Datacenter (CAT IDC) 9335 100
38 Office of the National Digital Economy and Society Commission (ONDE) 133065 20
39 ONE TO ALL 134509 1
40 OTARO 23932 10
41 Pacific Internet Thailand (Pacnet) 4765 1
42 POPNIX 135063 50
43 Proen Corp Public Company Limited 23884 40
44 RIOT GAMES 6507 10
45 Samart 4741 3
46 ServeNET SOLUTION 45413 1
47 SINET CAMBODIA 59318 10
48 Symphony Communication 132280 10
49 T.C.C. Technology Co., Ltd. 17887 10
50 T.C.C. Technology Co., Ltd. 45667 10
51 Telstra 4637 1
52 Tencent 132203 20
53 TIG (True Internet Gateway) 55554 100
54 TOT 23969 50
55 TOT 131293 10
56 TRIPLE T 45758 60
57 True IDC 9287 10
58 TWITCH 46489 10
59 Uninet 4621 30
60 United Information Highway 38794 20
61 WiCAM Corporation Ltd 24492 10
62 Zenlayer Inc 21859 20