Hero Image Grapchics

ข่าวสาร

CAT จับมือ กระทรวงดีอีเอส , Operator และผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน หนุนราชการและรัฐวิสาหกิจทำงานที่บ้าน รองรับ COVID-19


วันนี้ (17 มีนาคม 2563) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส แถลงข่าว ‘การปฏิบัติงานนอกสถานที่ในสถานการณ์ COVID-19’ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำ ที่ร่วมสนับสนุนโมเดลการทำงานของราชการรูปแบบใหม่ยุคดิจิทัล สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในอนาคต ซึ่งมี พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT เข้าร่วมงานแถลงข่าวเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ โดยให้การสนับสนุนร่วมกัน ดังนี้ 

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ได้แก่ CAT, TOT, AIS, TRUE, DTAC, 3BB จะยกเว้นค่าบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมโครงการทั้ง Fixed Broadband และ Mobile Broadband เมื่อเรียกใช้งาน ผ่าน Range IP Address และ URL ตามที่กำหนด

ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ได้แก่ CISCO, Microsoft, Line และ google สนับสนุนระบบการประชุมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ทั้ง iOS และ Android โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้แก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

โดยได้มีการจัดทำ Application คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่และคู่มือการใช้งาน ให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ทันที 

หากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด มีความประสงค์ที่จะใช้ Application สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.onde.go.th  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป