Hero Image Grapchics

ข่าวสาร

Peering Asia 4.0 กับบทบาทเจ้าภาพของ Thailand IX


Thailand IX คือใคร?

Thailand IX (TH-IX) แต่เดิมคือบริการ CAT National Internet Exchange (CAT NIX) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการแก่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange: IX) เพื่อให้ลูกค้าในประเทศไทยได้เชื่อมต่อกัน

โดยให้บริการในรูปแบบ Layer 3 และดำเนินการภายใต้การดูแลของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (CAT Telecom)

ต่อมาในปี 2018 ได้เปลี่ยนเป็น Thailand  IX  (TH-IX) ที่ให้บริการ Internet Exchange ในรูปแบบ  Layer 2 Exchange ซึ่งมีสมาชิกผู้เชื่อมต่อ (Peering Member) ส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการอินเตอร​์เน็ต (Internet Service Provider: ISP)

โดยมีศูนย์ข้อมูล (Node หลัก) ให้บริการอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ อาคาร Cat Tower เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และ อาคาร 3 กสท นนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ปัจจุบันบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (CAT Telecom)  ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (TOT) และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (NTPLC)

ซึ่งบริการ Thailand  IX  (TH-IX) ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (CAT Telecom) เช่นเดิม

Peering Asia 4.0 กับ Thailand IX ในฐานะเจ้าภาพ

งาน Peering Asia 4.0 นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวของ Thailand IX ตอกย้ำบทบาท Internet Exchange รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่เปี่ยมด้วยศักยภาพและความพร้อม

ทางคณะกรรมการ APIX (Asia Pacific Internet Exchange Association) จึงมอบความไว้วางใจให้ Thailand IX เป็นเจ้าภาพร่วมกับ BBIX (Thailand) เพื่อจัดงาน Peering Asia 4.0  และประกาศรายชื่อเจ้าภาพอย่างเป็นทางการ ภายในงาน Peering Asia 3.0 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

(ภาพประกาศผลการเป็นเจ้าภาพ การจัดงาน Peering Asia 4.0)

การร่วมมือกันจัดงาน Peering Asia 4.0 ทำให้เจ้าภาพเล็งเห็นถึงศักยภาพของ Internet Exchange ในไทยที่จะเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะประเทศไทยกำลังเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งตอบสนองความต้องการใช้งานดิจิทัลคอนเทนต์ที่กำลังพุ่งทะยานในไทย

กล่าวได้ว่างาน Peering Asia 4.0 เป็นการผนึกพลังพันธมิตรครั้งสำคัญระหว่างผู้ให้บริการ Internet Exchange ของประเทศไทย พร้อมเปิดโอกาสให้เหล่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

ซึ่งเวที Peering Asia 4.0 ถือเป็นการขับเคลื่อนความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นหมุดหมาย ASEAN Digital Hub ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ความพร้อมของงาน Peering Asia 4.0

Thailand IX และ BBIX (Thailand) เตรียมพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Peering Asia 4.0 จากทั่วทุกมุมโลก ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอินเทอร์เน็ตมาร่วมงาน เพื่ออภิปรายและแบ่งปันความรู้ที่จะส่งเสริมเพิ่มมุมมอง รวมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ที่มาร่วมงาน

สำหรับผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://4.peeringasia.com/registration/

แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริการอินเทอร์เน็ตและโครงข่ายในไทยให้เติบโตกับเหล่าพันธมิตร และ Thailand IX ภายในงาน Peering Asia 4.0 ไปพร้อมกัน!

(ภาพประกอบ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์)