Hero Image Grapchics

ติดต่อเรา

เชื่อมต่อกับเราโดยตรง

ติดต่อ Thailand IX

99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

วันและเวลาทำการ: 

วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

อีเมล: sales@th-ix.net

จุดเชื่อมต่อ