ข่าวสาร

ลงทะเบียนร่วมงาน Peering Asia 4.0 อย่างไร

ลงทะเบียนร่วมงาน Peering Asia 4.0 อย่างไร?

อย่ารอช้า! ลงทะเบียนร่วมงาน Peering Asia 4.0 เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเข้มข้นสำหรับเหล่าผู้นำด้านอินเทอร์เน็ต ที่พร้อมผลักดันธุรกิจของคุณให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Peering Asia 4.0 connect

Peering Asia 4.0 กับบทบาทเจ้าภาพของ Thailand IX

Thailand IX กับความไว้วางใจที่ได้รับจาก APIX พร้อมผนึกพลังพันธมิตรครั้งสำคัญกับ BBIX (Thailand) เดินหน้างาน Peering Asia 4.0 พร้อมขับเคลื่อนความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นหมุดหมาย ASEAN Digital Hub ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Peering Asia 4.0

ทำความรู้จัก Peering Asia 4.0

Peering Asia 4.0 เวทีสัมมนาสำหรับผู้พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชั้นนำทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จัดขึ้น ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2022