ข่าวสาร

Peering Asia 4.0 connect

Peering Asia 4.0 กับบทบาทเจ้าภาพของ Thailand IX

Thailand IX กับความไว้วางใจที่ได้รับจาก APIX พร้อมผนึกพลังพันธมิตรครั้งสำคัญกับ BBIX (Thailand) เดินหน้างาน Peering Asia 4.0 พร้อมขับเคลื่อนความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นหมุดหมาย ASEAN Digital Hub ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Peering Asia 4.0

ทำความรู้จัก Peering Asia 4.0

Peering Asia 4.0 เวทีสัมมนาสำหรับผู้พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชั้นนำทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จัดขึ้น ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2022