ข่าวสาร

ลงทะเบียนร่วมงาน Peering Asia 4.0 อย่างไร

ลงทะเบียนร่วมงาน Peering Asia 4.0 อย่างไร?

อย่ารอช้า! ลงทะเบียนร่วมงาน Peering Asia 4.0 เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเข้มข้นสำหรับเหล่าผู้นำด้านอินเทอร์เน็ต ที่พร้อมผลักดันธุรกิจของคุณให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Peering Asia 4.0 connect

Peering Asia 4.0 กับบทบาทเจ้าภาพของ Thailand IX

Thailand IX กับความไว้วางใจที่ได้รับจาก APIX พร้อมผนึกพลังพันธมิตรครั้งสำคัญกับ BBIX (Thailand) เดินหน้างาน Peering Asia 4.0 พร้อมขับเคลื่อนความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นหมุดหมาย ASEAN Digital Hub ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก