ข่าวสาร

Peering Asia 4.0

ทำความรู้จัก Peering Asia 4.0

Peering Asia 4.0 เวทีสัมมนาสำหรับผู้พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชั้นนำทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จัดขึ้น ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2022

New Members

Member รายใหม่ล่าสุดที่เชื่อมต่อกับ TH-IX

CAT จับมือ กระทรวงดีอีเอส , Operator และผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน หนุนราชการและรัฐวิสาหกิจทำงานที่บ้าน รองรับ COVID-19

วันนี้ (17 มีนาคม 2563) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส แถลงข่าว ‘การปฏิบัติงานนอกสถานที่ในสถานการณ์ COVID-19’ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำ ที่ร่วมสนับสนุนโมเดลการทำงานของราชการรูปแบบใหม่ยุคดิจิทัล