เกี่ยวกับเรา

The Origin of Thai Internet

History

การใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในช่วงเริ่มแรก ส่วนใหญ่เป็นการใช้งานเพื่อการเข้าถึง Content ที่อยู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาค อเมริกา, ยุโรป, ฮ่องกง และ สิงคโปร์ ทำให้มีความจำเป็นต้องเชื่อมต่อวงจรระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถเข้าถึง Content ต่างๆที่อยู่ในต่างประเทศได้

ในขณะเดียวกันนั้น การแลกเปลี่ยน Content ต่างๆ ของผู้ใช้งานในประเทศไทยก็ต้องถูกส่งไปแลกเปลี่ยนกันที่ต่างประเทศแล้วย้อนกลับเข้ามายังประเทศไทย เนื่องจากในช่วงเวลานั้นยังไม่มีบริการ Internet Exchange ในประเทศไทยทำให้การใช้งาน Internet มีต้นทุนค่าบริการที่สูงมาก และประสิทธิภาพในการเข้าถึง Content ต่างๆยังไม่ดีเท่าที่ควร เพราะการแลกเปลี่ยน Content ทุกครั้งจะต้องไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ ทำให้มีระยะเวลารับ-ส่งข้อมูล (latency time) ที่สูง

ดังนั้นบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (CAT Telecom) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Internet ระหว่างประเทศรายหลักของประเทศ จึงได้จัดตั้ง National Internet Exchange (NIX) ขึ้นมาเพื่อให้บริการเป็นจุดแลกเปลี่ยน Internet Traffic ภายในประเทศ ขึ้นมาเมื่อปี 1995

ทำให้ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยน Internet Traffic ในประเทศดีขึ้น มีค่า latency time ต่ำ และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศได้

Our Data Center

Thailand IX (TH-IX) เแต่เดิมใช้ชื่อบริการว่า CAT NIX (CAT National Internet Exchange) ให้บริการ Internet Exchange สำหรับลูกค้าในประเทศไทยทำการเชื่อมต่อกัน โดยให้บริการในรูปแบบ Layer3

ภายใต้การดูแลของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (CAT Telecom) และได้ปรับรูปแบบการให้บริการ Internet Exchange เป็นรูปแบบ Layer2 Exchange เมื่อปี 2018 พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริการเป็นThailand IX (TH-IX)

ปัจจุบันบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (CAT Telecom) ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (TOT)และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (NTPLC)

ซึ่งบริการ Thailand IX (TH-IX) ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (CAT Telecom) เดิม

Thailand IX (TH-IX) ให้บริการเทคโนโลยีในรูปแบบ Layer 2 Exchange โดยผู้ที่เชื่อมต่อเป็น Peering Member ซึ่ง Member ส่วนใหญ่จะเป็น Internet Service Provider ในประเทศไทย  ปัจุบัน Thailand IX (TH-IX) มี Node หลักให้บริการอยู่ 2 ที่ ได้แก่

อาคาร CAT Tower
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

อาคาร 3 กสท นนทบุรี
อ.เมือง จ.นนทบุรี

Peering Members

โดยผู้ที่ต้องการเชื่อมต่อกับ Thailand IX(TH-IX) สามารถเลือกใช้งานผ่าน local access ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (CAT Telecom) เดิม

หรือจากผู้ให้บริการ Local access ชั้นนำ ที่ให้บริการอยู่ในพื้นที่ Carrier data center ซึ่งได้รับรองการให้บริการในมาตรฐานสากล

ปัจจุบัน Peering Member ของ Thailand IX (TH-IX) ได้แก่ ISP, Broadband provider, Mobile operator, Government, Enterprise, ผู้ให้บริการจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว กัมพูชา รวมทั้ง Content provider

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปัจจุบันมี Member มากกว่า 50 ราย 

60+

Members

Internet Exchange

ประโยชน์การเชื่อมต่อกับ Internet Thailand IX (TH-IX)  จากการเป็น Internet Exchange ที่มีจำนวน Peering Member และความหลากหลายของผู้เชื่อมต่อ ทำให้ผู้เชื่อมต่อสามารถแลกเปลี่ยน Internet Traffic ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี latency time/ Hop count ที่ต่ำ

รวมถึงต้นทุนในการเชื่อมต่อที่ประหยัดเมื่อเปรียบเทียบกับการเชื่อมต่อผ่านบริการ IP Transit ที่ต่างประเทศ หรือการเชื่อมต่อเข้าหา Content ภายในประเทศแต่ละรายโดยตรง