ลงทะเบียนร่วมงาน Peering Asia 4.0 อย่างไร?

ลงทะเบียนร่วมงาน Peering Asia 4.0 อย่างไร

Peering Asia 4.0 จากสัมมนา สู่โอกาสทางธุรกิจ

Peering Asia 4.0 เปิดโอกาสให้เหล่าผู้นำด้านอินเทอร์เน็ตและโครงข่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมอง และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่จะผลักดันศักยภาพธุรกิจด้านอินเทอร์เน็ตให้เติบโตอย่างสง่าผ่าเผยในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมผนึกพลังพันธมิตรให้แข็งแรง

โดยมีผู้ร่วมงานระดับวิศกร (Engineer) ผู้จัดการโครงข่าย (Network Manager) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจด้านการเชื่อมต่อ (Interconnect Decision Maker) ซึ่งจะจำกัดผู้ร่วมงานจาก AS Number ละ 2 ท่านเพียงเท่านั้น เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเสวนาภายใต้หัวข้ออินเทอร์เน็ตให้เข้มข้น และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย

ซึ่งงาน Peering Asia 4.0 ได้รับความร่วมมือจาก Thailand IX และ BBIX (Thailand) ในการจัดเวทีสัมมนา พร้อมการสนับสนุนจาก The Asia Pacific Internet Exchange Association (APIX) อย่างเป็นทางการ

อ่านต่อ: Peering Asia 4.0 กับบทบาทเจ้าภาพของ Thailand IX

วิธีลงทะเบียนร่วมงาน Peering Asia 4.0

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://4.peeringasia.com/registration/ และกด ‘register now’
  2. กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนร่วมงาน Peering Asia 4.0
  3. รอรับอีเมลยืนยันหลังจากข้อมูลได้รับการตรวจสอบโดยเหล่าคณะกรรมการภายใน 3 – 4 วัน
  4. อีเมลยืนยันจะแจ้งรหัส (Access Code) พร้อมนำท่านไปยังเว็บไซต์ Eventbrite เพื่อออกตั๋ว (Ticket) และชำระค่าเข้าร่วมงาน Peering Asia 4.0
  5. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ จะได้รับอีเมลเพื่อเข้าสู่ระบบการนัดหมายเข้าร่วมงาน Peering Asia 4.0
(ตัวอย่างภาพจากเว็บไซต์ Eventbrite เพื่อออกตั๋วและชำระค่าเข้าร่วมงาน Peering Asia 4.0)

Thailand IX พร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีสู่งาน Peering Asia 4.0 ที่จะจัดขึ้น ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2022 เราหวังเป็นยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม และบรรลุทุกวัตถุประสงค์ที่ต้องการจากงาน Peering Asia 4.0

อย่ารอช้า! รีบลงทะเบียนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงาน Peering Asia 4.0 อีกหนึ่งเวทีแห่งความภาคภูมิใจของชาวไทย ที่พร้อมยกระดับธุรกิจของคุณให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างสมฉายา Amazing Thailand!