บริการ

Telecommunication Service Provider

Thailand IX เราเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange: IX) หลักของประเทศ ซึ่งมี peering member มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP), ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator), ผู้ให้บริการบรอดแบนด์ (Broadband Provider) และ ผู้ให้บริการพัฒนา/จัดหาข้อมูลหรือเนื้อหา (Content Provider) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Thailand IX เราให้บริการเทคโนโลยีในรูปแบบ Layer 2 ซึ่งเป็นรูปแบบสากล ทำให้สามารถบริหารจัดการ Traffic ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายจากการส่ง Traffic ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายหลักของระบบอินเทอร์เน็ต (Internet backbone) ในต่างประเทศ (IP Transit))

Thailand IX เราเป็น Neutral IX โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้โครงข่าย Local access จากผู้ให้บริการได้อย่างอิสระ

Thailand IX เรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์การให้บริการ Internet Exchange มากกว่า 20 ปี ให้บริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง