ติดต่อเรา

ติดต่อ Thailand-IX, Natural Platform Internet Exchange of Thailand
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ
กรุณากรอกแบบฟอร์ม ทางเราจะติดต่อท่านกลับไปโดยเร็ว

ข้อมูลลูกค้า  Contact Thailand-IX Sales

สำนักงานใหญ่

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
99 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์
โทร: +662-104-3861, +662-104-3882 แฟกซ์: +66-937-4889

อีเมล
sales@th-ix.net

เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ : 8.30น. – 4.30น.

CAT Tower บางรัก

อาคารโทรคมนาคม 72 ซ.วัดม่วงแค - ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก บางรัก 10501

CAT นนทบุรี

99 ถนน แจ้งวัฒนะ Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210