ข้อมูลทางเทคนิค

Interface & Cabling

Interface TypeCableConnector
1000base-LHSingle ModeLC/SC
10Gbase-LRSingle ModeLC/SC
100Gbase-LR4Single ModeLC/SC