ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือการตั้งค่า

Route Server 1 (Bang Rak) Route Server 2 (Nonthaburi)
rs-bkk-01.catnixrs-ntb-01.catnix
ASN: 4652ASN: 4652
IPv4: 61.19.60.1IPv4: 61.19.61.1
IPv6: 2001:c38:8000::4652:1IPv6: 2001:c38:8000::4652:2

ดาวน์โหลดคู่มือการตั้งค่า