ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค

Thailand IX เราเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange: IX) หลักของประเทศ ซึ่งมี peering member มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP), ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator), ผู้ให้บริการบรอดแบนด์ (Broadband Provider) และ ผู้ให้บริการพัฒนา/จัดหาข้อมูลหรือเนื้อหา (Content Provider) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ